Privacy Policy

Het privacy statement heeft als doel je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens door Dagpas BV. Dit privacy statement geldt alleen voor de website www.hetlaatstetafeltje.nl.


Verwerking van je persoonsgegevens door Dagpas BV

Dagpas BV, Nieuwe Boteringestraat 30 9712 PM, Groningen, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Onder je persoonsgegevens worden verstaan: je e-mailadres,  mobiel telefoonnummer, IP-adres en NAW-gegevens en andere gegevens die je aan Dagpas BV hebt opgegeven.

Dagpas BV stelt een hoge prioriteit aan het zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens beveiligd en behandeld.  De door jouw aangegeven interesses worden gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Een persoonlijke aanbieding wordt gedaan door middel van de door jouw aangegeven interesses. Deze gegevens verstrekt Dagpas BV niet aan derden.

Als onderdeel van Het Laatste Tafeltje ontvang je regelmatig een e-mail. Hierin staat de nieuwe korting die op de betreffende dag wordt aangeboden. Indien je de mail niet meer wilt ontvangen, kun je dat bij je profiel aangeven. Lukt dit niet, dan kun je een verzoek tot blokkering sturen naar Dagpas BV: per mail naar info@hetlaatstetafeltje.nl of per brief naar Dagpas BV, Nieuwe Boteringestraat 30, 9712 PM Groningen.


Links naar andere websites

Op www.hetlaatstetafeltje.nl worden links naar andere websites weergegeven. Dagpas BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je gegevens door deze partijen. Voor informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, dien je het privacy statement te lezen van de website die je bezoekt.


Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet doorgegeven aan derden.


Beveiliging van je gegevens

Om onbevoegden geen toegang te geven tot je gegevens, maakt Dagpas BV gebruik van veiligheidsprocedures. Vanuit een beveiligingsoogpunt wordt jouw bankrekeningnummer na afronding van de betaling niet verder vastgelegd. Deze vul je dus elke keer opnieuw in.


Bezoekgegevens en klikgedrag

Dagpas BV houdt jouw klikgedrag en bezoekgegevens bij. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de website www.hetlaatstetafeltje.nl te verbeteren en daarmee onze diensten te kunnen optimaliseren.


Cookies

Dagpas BV maakt, na goedkeuring, bij het aanbieden van de elektronische diensten gebruik van ‘cookies’.  Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens die ervoor zorgen dat, telkens wanneer je de website bezoekt, je wordt herkend.


Recht op inzage

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.


Wijzigingen voorbehouden

Dagpas BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Om op de hoogte te blijven van het privacybeleid van Dagpas BV raden wij je aan regelmatig dit privacy statement te checken.


Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service te bouwen en onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en voorkeurstaal). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om het te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.


Heb je vragen over ons privacybeleid?

Dagpas BV
Nieuwe Boteringestraat 30
9712 PM Groningen
Tel: 050 – 21 11 686
info@hetlaatstetafeltje.nl

Groningen, 26 maart 2019